Program warsztatów

Kongres Młodych Dentystów > Program warsztatów
18.10.2019

Warsztaty - Piątek

9:00
---
11:30
lek. stom. Michał Snoch

Funkcjonalne planowanie wypełnień bezpośrednich w odcinkach bocznych. Estetyczne i trwałe.

Warsztaty bezpłatne. Tylko dla uczesników Kongresu.

AGENDA
1. Diagnostyka ubytków II klasy:
• zdjęcia skrzydłowo zwarciowe, detektor próchnicy, izolacja
2. Preparacja adhezyjna
3. Procedury adhezyjne
4. Techniki aplikacyjne
• prawidłowa odbudowa punktów stycznych - rekonstrukcja ścian interproksymalnych
• techniki modelowania kompozytu
• modelowanie powierzchni okluzyjnych - rozkład punktów kontaktu
5. Polerowanie - minimalne opracowanie, maksymalny efekt
6. Przypadki kliniczne okiem Eksperta
7. Ćwiczenia praktyczne na modelach
12:00
---
14:30
lek. stom. Michał Snoch

Funkcjonalne planowanie wypełnień bezpośrednich w odcinkach bocznych. Estetyczne i trwałe.

Warsztaty bezpłatne. Tylko dla uczesników Kongresu.

AGENDA
1. Diagnostyka ubytków II klasy:
• zdjęcia skrzydłowo zwarciowe, detektor próchnicy, izolacja
2. Preparacja adhezyjna
3. Procedury adhezyjne
4. Techniki aplikacyjne
• prawidłowa odbudowa punktów stycznych - rekonstrukcja ścian interproksymalnych
• techniki modelowania kompozytu
• modelowanie powierzchni okluzyjnych - rozkład punktów kontaktu
5. Polerowanie - minimalne opracowanie, maksymalny efekt
6. Przypadki kliniczne okiem Eksperta
7. Ćwiczenia praktyczne na modelach
9:00
---
13:00
dr n. med. Leszek Szalewski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), GC

Injection Moulding Technique. Technika iniekcyjna w bezpośrednich odbudowach kompozytowych.

Cena dla uczestników Kongresu: 190 zł
Cena dla osób spoza Kongresu: 290 zł

Program:
I. Część teoretyczna:
- wskazania do stosowania techniki iniekcyjnej, selekcja pacjentów
- od czego zacząć: dobór materiałów
- wax-up: analogowy czy wirtualny?
- wskazówki i uwagi praktyczne
- pokaz wykonania bezpośredniej odbudowy kompozytowej
II. Część praktyczna:
- każdy uczestnik samodzielnie wykona 3 odbudowy kompozytowe w odcinku przednim i bocznym
9:00
---
14:00
lek. dent. Tomasz Zbożeń, lek. dent. Agnieszka Wąsewicz

Kompendium leczenia endodontycznego. Od opracowania po wypełnienie przestrzeni endodontycznej. Warsztaty praktyczne.

Cena dla uczestników Kongresu: 650 zł
Cena dla osób spoza Kongresu: 750 zł

Program:
część teoretyczna – 2 godziny
1. Diagnostyka ze szczególnym uwzględnieniem CBCT.
2. Wskazania do ponownego leczenia endodontycznego vs mikrochirurgii endodontycznej
3. Instrumentarium potrzebne do zabiegu. Przygotowanie pacjenta.
4.Odbudowa korony do leczenia, izolacja pola.
5. Optymalny dostęp i lokalizacja ujść kanałowych. Gdzie szukać kanału MB2?
6. Glidepath oraz preflaring.
7. Właściwe opracowanie kanału. Techniki pracy narzędziami ręcznymi oraz rotacyjnymi. Antyseptyka zabiegu.
8. Bezpieczna i efektywna irygacja. Przegląd środków płuczących oraz metod aktywacji.
9. Wypełnienie przestrzeni endodontycznej. Materiały bioceramiczne. Uszczelnienie koronowe.
10. Retencja w kanale dla przyszłej odbudowy - wkłady koronowo-korzeniowe, rodzaje i wskazania.
11. Ocena sukcesu leczenia endodontycznego.
Część praktyczna: 3 godziny
- izolacja pola zabiegowego
- glidepath oraz preflaring
- opracowanie kanałów wybranym system narzędzi rotacyjnych oraz reciprokalnych
- termoplastyczna obturacja systemu kanałowego


Praca na bloczkach treningowych oraz zębach odzwierciedlających naturalna anatomie ('truetooth') Każdy uczestnik może również przygotować naturalny ząb z wykonanym wcześniej dostępem endodontycznym.
9:00
---
13:00
Grzegorz Grzegorz, 3M

Odbudowa bezpośrednia w odcinku estetycznym wg Style Italiano

Cena dla uczestników Kongresu: 250 zł
Cena dla osób spoza Kongresu: 350 zł

Odbudowa zębów w odcinku przednim stanowi nadal duże wyzwanie dla każdego lekarza praktyka, a ilość czynników wpływających na ostateczny sukces kliniczny jest bardzo duża. W trakcie kursu zostanie zaprezentowana prosta, powtarzalna i przewidywalna, dwuwarstwowa technika odbudowy zębów, która pozwoli na uzyskanie naturalnych efektów estetycznych przy każdej wizycie. Używając tylko dwóch odcieni materiału kompozytowego oraz specjalnie dobranej „metody doboru koloru” nauczysz się jak pracować dobrze, szybko i osiągać przewidywalny rezultat. Warsztaty te dedykujemy, każdemu kto chce się nauczyć prostego sposobu tworzenia pięknych, naturalnych i powtarzalnych wypełnień. Po części wprowadzającej oraz pokazie pod kamerą, każdy z uczestników będzie pracował na  samodzielnym stanowisku fantomowym wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i akcesoria.

Program:
9.00 – 10.00 część teoretyczna:
- Filozofia Style Italiano
- Przepisy Style Italiano
- Idealna proporcja Style Italiano
10.00 – 11.00 – Odbudowa kl. IV wg Style Italiano oraz wykonanie kolornika – pokaz pod kamerą
11.00 – 11.30 – przerwa
11.30 – 13.00 – Odbudowa kl. IV wg Style Italiano – praca na fantomach
- izolacja pola operacyjnego
- pobranie indeksu silikonowego
- odbudowa klasy IV wg Style Italiano – tricks & tips
- procedury opracowania i polerowania – tricks & tips
13.00 – Zakończenie i rozdanie certyfikatów
9:00
---
11:00
mgr Maciej Majerczak

Twój profesjonalny wizerunek na Facebooku i Instagramie

Warsztaty bezpłatne. Tylko dla uczesników Kongresu.
12:00
---
14:00
mgr Maciej Majerczak

Twój profesjonalny wizerunek na Facebooku i Instagramie

Warsztaty bezpłatne. Tylko dla uczesników Kongresu.
20.10.2019

Warsztaty - Niedziela

9:00
---
11:30
prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

CBCT – z czym to się je?

Cena dla uczestników Kongresu: 150 zł
Cena dla osób spoza Kongresu: 250 zł

W ramach warsztatów z zakresu tomografii stożkowej (Cone-Beam Computed Tomography – CBCT) w pierwszej części w ramach tradycyjnego wykładu zostaną przedstawione podstawy techniczne wykonywania badań CBCT, anatomia radiologiczna przekrojów z tomografii stożkowej oraz wstęp do interpretacji obrazu tomograficznego. Druga część warsztatów będzie prowadzona w formie wykładu interaktywnego z użyciem aplikacji do odpowiadania na pytania dotyczące 10 przypadków z badań CBCT.

Program:
Część teoretyczna – możliwości i ograniczenia CBCT
Część praktyczna – uczestnicy będą uczyli się prawidłowo interpretować oraz omawiać wyniki badań CBCT
9:00
---
14:00
lek. dent. Juliusz Kosewski, lek. dent. Przemysław Kosewski

Odbudowa estetyczna w odcinku przednim

Cena dla uczestników Kongresu: 390 zł
Cena dla osób spoza Kongresu: 490 zł

Plan kursu
Część teoretyczna: (30 min)
1. Wstęp do anatomii i optyki zębów przednich
2. Właściwości optyczne i zasady pracy systemem EnamelHRi
3. Anatomiczna technika stratyfikacji
4. Omówienie procedur klinicznych przy wykonywaniu odbudowy IV kl. i licówek kompozytowych

Część praktyczna: (3h 30 min)
Podczas części praktycznej uczestnicy będą mogli wykorzystać świeżo nabytą wiedzę i wykonają dwa rodzaje uzupełnień z użyciem zestawu materiałów EnamelHRi na modelach szczęk: odbudowę zęba po urazie (ubytek IV kl.) i licówkę kompozytową wedle metody stratyfikacji Lorenzo Vaniniego.
Każdy uczestnik będzie miał okazję wykonać samodzielnie wszystkie kroki, które spotka w warunkach klinicznych – od wykonania indeksu silikonowego przez warstwowe nakładanie kompozytu aż po ostateczne polerowanie.
14:30
---
16:00
lek. dent. Jakub Lipski

Podstawy chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej

Cena dla uczestników Kongresu: 150 zł
Cena dla osób spoza Kongresu: 250 zł

Warsztat wprowadzi uczestnika w świat drobnej chirurgii, w której posługiwanie się imadłem i pęsetą to podstawa, dająca wiele satysfakcji. Każdy uczestnik zapozna się z odrobiną teorii przydatną w części praktycznej, podczas której samodzielnie wykona cięcia na materiale zwierzęcym oraz zaopatrzy rany szwami najczęściej stosowanymi w chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Omówione zostanie instrumentarium, zasady pracy podczas zabiegów chirurgicznych, zaprezentowane zostaną techniki zakładania szwów: pojedynczego, ciągłego, materacowego poziomego, materacowego pionowego, krzyżowego oraz szwu podwieszającego po preparacji i mobilizacji płata pełnej grubości. Każdy uczestnik warsztatu otrzyma certyfikat.
9:00
---
15:00
lek. dent. Michał Suchodolski
lek. dent. Jakub Mikołajczyk
GC

Pośrednie oraz bezpośrednie rekonstrukcje kompozytowe – Warsztat praktyczny z odbudowy zębów w odcinków bocznym oraz szybkich rekonstrukcji kompozytowych: Flow Injection oraz Stamp Technique.

Cena dla uczestników Kongresu: 490 zł
Cena dla osób spoza Kongresu: 590 zł

Program:
Planowanie leczenia
Izolacja
Biomechanika
Morfologia
Dobór instrumentarium
Techniki rekonstrukcji
Wykończenie
Podział uzupełnień pośrednich
Analogicznie vs Cyfrowo
Wybór materiału do rekonstrukcji pośredniej
Zasady preparacji i cementowania
Analiza błędów
Wykończenie
Szybkie rekonstrukcje kompozytowe typu Flow injection oraz Stamp technique - warsztat praktyczny
12:00
---
16:00
dr n. med. Paweł Niewada

Wstęp do podstaw okluzji – warsztaty teoretyczno-praktyczne

Cena dla uczestników Kongresu: 490 zł
Cena dla osób spoza Kongresu: 590 zł

Czy chcesz robić większe, bardziej zaawansowane prace?
Czy zdarzyło Ci się, że wykonane przez Ciebie licówki, korony lub mosty pękały lub traciły porcelanę?
Jak do minimum ograniczyć ryzyko błędów?
Czy po Twoim leczeniu pojawiały się recesje dziąseł lub ruchomość zębów?
…a może zastanawiasz się jak zyskać wiernych pacjentów... i przy okazji zwiększyć swoje dochody?

Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś "tak", to przyjdź na warsztaty, a dowiesz się:
Jakie są skutki złego zaplanowania leczenia?
Jak zdobyć i wykorzystać informacje do przeprowadzenia właściwie dobranej terapii?
W jaki sposób stworzyć i „sprzedać” dobry plan leczenia Twojemu pacjentowi.

WARSZTAT
TEMAT: “JAK OSIĄGNĄĆ STABILNE EFEKTY LECZENIA - KONCEPCJA REHABILITACJI BIOESTETYCZNEJ”

12.00 - 13.45
 • Objawy braku stabilizacji stawów skroniowo-żuchwowych.
 • Stabilna pozycja wyrostków kłykciowych i jej znaczenie w planowaniu leczenia.
 • Metody wyznaczania CR du jour i ocena  ich wiarygodności: szpatułka lekarska, listki ,,Leaf gauge”, Lucia Jig, szyna NTI, płytka Koisa, metoda wg Dawsona, manewr Ramfjorda, chin point guidance.
 • Czy wszystkie szyny są takie same? Rodzaje szyn a unikatowość szyny MAGO
 • Wpływ szyny  MAGO  na mięśnie żucia i mięśnie twarzy oraz  stabilizacje stawów skroniowo-żuchwowych.
 • Zmiany w TK  po terapii szyną MAGO.
 • Kontrola stabilizacji stawów
 • Dlaczego stomatologia bioestetyczna?
 • Rola wax-up’u w utrzymaniu bioestetycznego w utrzymaniu efektów działania MAGO
 • Aksjografia i jej wpływ na planowanie woskowania.
 • Sposoby przekładania projektu woskowego na pracę protetyczną.
13.45 - 14.00
 • przerwa
14.00 - 15.00
 • Case study - analiza przypadków leczenia bioestetycznego.
15.00 - 16.00
 • Ćwiczenia montażu łuku twarzowego Panadent
 • Pokaz manewru Dawsona
9:00
---
11:30
dr n.med. Michał Łobacz – specjalista chirurgii stomatologicznej
Bartłomiej Klęsk – konsultant systemu Alpha Bio Tec

Wszczep swój pierwszy implant – warsztaty praktyczne

Warsztaty bezpłatne. Tylko dla uczesników Kongresu.
12:00
---
14:30
dr n.med. Michał Łobacz – specjalista chirurgii stomatologicznej
Bartłomiej Klęsk – konsultant systemu Alpha Bio Tec

Wszczep swój pierwszy implant – warsztaty praktyczne

Warsztaty bezpłatne. Tylko dla uczesników Kongresu.